ООО «Irinda Prim» инвестирует в асфальтобетонный завод BETOWER 2500

Fondată în anul 2006, activitatea principală a SRL “Irinda Prim” este fabricarea betonului asfaltic, construcția autostrăzilor, drumurilor, aeroporturilor și clădirilor pentru sport, precum și activități de proiectare aferente tuturor categoriilor de construcții. Deoarece vechea uzină de asfalt era depășită, compania a decis să investească în modernizarea instalației și, prin urmare, să-și îmbunătățească afacerea, calitatea produselor și siguranța lucrătorilor. Cu un împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-EBRD in Moldova, SRL “Irinda Prim” a achiziționat o nouă uzină de asfalt destinată producției de asfalt în conformitate cu standardele UE pentru materiale de construcție.

După implementarea cu succes a proiectului, compania a beneficiat de un grant de  15% din valoarea creditului prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business finanțată la inițiativa Uniunii Europene.

Investit în:

  • Uzina de beton asfaltic BETOWER 2500;
  • Rezervoare bitum și accesorii.

Volumul investiției:

  • Suma creditului: 1.000.000 Euro
  • Grant (15%): 165.000 Euro

Directivele UE îndeplinite:

  • Directiva 2006/42/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamente tehnice, și modificare a Directivei 95/16/CE.
  • Directiva 2014/35/UE privind  punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
  • Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetică
  • Directiva 2003/10/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot)
  • Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa
  • Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
  • Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE
Cookie Consent with Real Cookie Banner