ABORDARE COMPLEXĂ

Factori Cheie:

Abordare complexă

  • Finanțare în valoare de până la 3 milioane EUR per companie, în unul sau mai multe împrumuturi.
  • Investițiile trebuie să respecte una sau mai multe directive UE în domeniul protecției mediului, eficienței energetice, siguranței lucrătorilor, calității și siguranței produsului.
  • Investițiile ar trebui să îmbunătățească competitivitatea companiei pe orice piață.
  • După finalizarea cu succes, creditele complexe primesc un grant de până la 15%.

Creditele complexe sunt destinate întreprinderilor din sectoare deschise exportului (industria prelucrătoare, producția de alimente, industriile de servicii selectate, cum ar fi hotelurile etc.) și în special cele care doresc să:

   • Concureze cu competitori mai stabili, mai bine pregătiți din punct de vedere tehnologic și mai calificați
   • Îndeplinească standarde solicitante pentru produsele UE
   • Respecte standardele de sănătate și securitate pentru lucrătorii lor, ca standardele UE, introduse progresiv în propria lor legislație
   • Implementeze instalații și echipamente de producere mai eficiente din punct de vedere energetic și mai puțin poluante și adopte practici de producere care respectă legislația UE și internațională de mediu

Investiții complexe tipice

  • Mașini noi, echipamente de producere, linii de producere
  • Mașini de ambalat
  •  Cazane noi, sisteme de răcire, pompe de căldură, ventilare
  •  Sisteme de automatizare și control
  • Reabilitarea și construirea clădirilor de producere
  • Renovarea integrată și construirea liniilor de producere și a clădirilor
  • Reabilitarea și construirea depozitelor, camerelor frigorifice, inclusiv mijloacelor de transport interne
  • Sisteme de depozitare a cerealelor, mori, plante pentru animale
  • Facilități de creștere a animalelor (vaci, păsări de curte, găini etc.)
  • Echipament de mutare a pământului
  • Sisteme de aspirare și de reducere a prafului
  • Stații de tratare a apei reziduale
  • Instalații de reducere a emisiilor în atmosferă.
  • Proiect de investiții care vizează în mod specific reducerea consumului de energie, inclusiv:
   • noi centrale cu cogenerare, care să satisfacă cererea de căldură existentă
   • activități de eficiență energetică în proiectele de transport urban
   • producerea de componente, echipamente și infrastructură dedicate eficienței energetice și / sau reducerii GES
  • Investiții în energie regenerabilă (energie solară fotovoltaică, eoliană și hidroelectrică, biogaz)
  •  Proiecte de investiții pentru reducerea poluanților, pentru minimizarea deșeurilor, precum și economii de materii prime și reducerea eroziunii solului

Un exemplu din practică: Un succes pentru metale

Accentul global asupra preocupărilor de mediu a îndreptat atenția cumpărătorilor europeni către furnizorii care pot îndeplini standarde de producere ecologice din ce în ce mai stricte. Ca răspuns la creșterea cererii pieței, dar și pentru a se conforma așteptărilor cumpărătorilor europeni, Caucaz Metal a investit în modernizarea unităților sale de producere și în tehnologiile de producere ecologice. În afară de creșterea capacității, îmbunătățirea condițiilor de sănătate și siguranță, compania și-a redus amprenta de carbon cu 80 t CO2 pe an. Economiile de energie realizate au îmbunătățit și mai mult competitivitatea companiei. Nu în ultimul rând, compania a primit un grant de 15% din investiția sa, finanțat la inițiativa EU4Business
Exemplu

Procedura de aplicare

Bild2-1-1

Descărcați și completați Formularul de Aplicare care va fi verificat de către Consultantul de Proiect, din perspectiva eligibilității.

Bild5-2

Banca Parteneră confirmă respectarea criteriilor de creditare. Semnați Scrisoarea de Angajament.

Bild4-2

Consultantul de proiect pregătește Planul de investiții (PI) împreună cu solicitantul.

Bild9-1

Solicitantul și Băncile Partenere semnează contractul de împrumut,

Bild6-2

Solicitantul implementează proiectul.

Bild7-2

Primiți proiectul verificat de către Consultantul de Verificare.

Bild8-1

Primiți un grant de 15%, finanțat la inițiativa EU4Business.

Pre-aprobarea durează până la 5 zile lucrătoare.

Procesul complet de aprobare durează până la 30 de zile lucrătoare.

Criterii de eligibilitate

Criteriile proiectului:

Cerințe de eligibilitate pentru companie:

  • Proiectul de investiții care întrunește una sau mai multe directive relevante ale UE în domeniul protecției mediului, sănătății și siguranței lucrătorilor și calității și siguranței produselor, așa cum este menționat în directivele prioritare ale UE
  • Sau, investiții care respectă directiva UE (alta decât o directivă prioritară UE), confirmată de consultantul de proiect ca fiind adecvată
  • Proiectul care nu beneficiază de un alt grant UE sau de orice alt grant disponibil de la o organizație donatoare internațională sau națională
  • IMM-urile individuale sunt eligibile pentru împrumuturi totale de până la 3 milioane EUR (pentru proiecte complexe)
  • Valoarea împrumutului nu trebuie să depășească 100% din costul investiției pentru proiectul relevant (TVA exclus)
  • Sunt eligibile costurile de investiții suportate după data acordului dintre companie și o bancă Parteneră sau o Instituție de Finanțare

Sectoare / Activități Excepții:

Vă rugăm să verificați Cine poate aplica pentru detalii.

Cookie Consent with Real Cookie Banner