Abordare complexă

Proiectele complexe pot fi finanțate cu unul sau mai multe credite cu o valoare cumulată de până la 3 milioane Euro pe companie. Proiectele de investiții ar trebui să îmbunătățească competitivitatea companiei pe orice piață și să respecte una sau mai multe directive UE în domeniul protecției mediului, eficienței energetice, siguranței lucrătorilor, calității și siguranței produselor. După finalizarea cu succes, creditele complexe primesc un cashback de până la 15%.

Creditele complexe sunt destinate întreprinderilor din orice sector (industrial, transport, servicii etc.), în special cele care doresc:

 • Concurează cu competitori mai stabili, mai bine pregătiți din punct de vedere tehnologic și mai calificați
 • Îndeplinească standarde solicitante pentru produselor UE
 • Respectă standardele de sănătate și securitate pentru lucrătorii lor, ca standardele UE, introduse progresiv în propria lor legislație

Grantul de stimulare

Investiții complexe tipice

 • Procurarea mașinilor noi, echipamentelor de producție, liniilor de producție
 • Procurarea cazanelor noi, sistemelor de răcire, pompelor de căldură
 •  Reabilitarea și construirea clădirilor de producere
 •  Renovarea integrată și construirea liniilor de producere și a clădirilor.
 •  Reabilitarea și construirea depozitelor, camerelor frigorifice, inclusiv mijloacelor de transport interne
 • Procurarea mașinilor pentru ambalare
 • Camioane și remorci
 • Echipamente mobile
 • Sisteme de depozitare a cerealelor, mori, plante pentru animale
 • Facilități de creștere a animalelor (vaci, păsări de curte, găini etc.)
 •  Sisteme de aspirare și de reducere a prafului
 •  Stații de tratare a apei reziduale
 • Instalații de reducere a emisiilor în atmosferă.

Application Procedure

Aplicantul completează un Formular de aplicare, care va fi verificat de către Consultantul de Proiect, din perspectiva eligibilității.

Presupunând că aplicantul de asemenea corespunde cerințelor de acordare a creditelor de valoare respectivă, aplicantul va urma să semneze o scrisoare de angajament.engagement.

Consultantul de Proiect va acorda suport aplicantului în procesul de pregătire a unui Plan de Investiții (PI). Aceasta va consuma circa 15-20 zile din momentul în care consultantul primeste toată informația cerută de la aplicant.

Odată ce informația este recepționată, Banca Parteneră finalizează contractul de împrumut, incluzând condiții/ recomandări și termenii împrumutului

Aplicantul implementează proiectul și expediază Formularul de Verificare CVR (Checklist CVR) Consultantului de Proiect, care îl redirecționează către Verificator

Verificatorul efectuează o vizită în teren pentru a se asigura că proiectul corespunde parametrilor agreați.

Dacă vizita se soldează cu concluzie pozitivă, grantul de 15% din suma împrumutului se transferă în contul aplicantului.

Criteriul de Eligibilitate

Formulare de aplicare

Criteriile proiectului:

 • respectă una sau mai multe directive relevante ale UE în domeniul protecției mediului, al siguranței lucrătorilor și al calității și siguranței produselor, astfel cum este menționat în directivele prioritare UE

 • O directivă UE (alta decât o directivă UE prioritară) pe care Consultantul de proiect a confirmat-o că debitorul trebuie să o respecte

 • Proiectul nu trebui să beneficieze de un alt grant UE

 • Proiectul trebuie să fie prezentat într-un Plan de investiții acceptabil pregătit de IMM, cu susținerea consultantului de proiectului

 • IMM-urile individuale sunt eligibile pentru credite cumulate de până la 3 milioane Euro (pentru proiecte complexe)

 • Suma împrumutului nu trebuie să depășească 100% din costul investiției proiectului (TVA exclus)

 • Numai cheltuielile efectuate după data încheierii Acordului dintre companie și Instituția de Finanțare Parteneră vor fi considerate investiții eligibile și sunt eligibile pentru un grant de 15%

 • Fiecare proiect pe care Consultant verificator  la validat ca fiind implementat sau finalizat cu succes este eligibil pentru a primi o Plata de stimulare a investițiilor în valoare de 15% din suma finanțată

Cerințe de eligibilitate pentru companie:​

 • Sunt eligibile toate IMM-urile conform definiției UE (mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane Euro sau mai mică de 43 milioane Euro din totalul bilanțului, nu mai mult de 25% de către acționari care depășesc criteriile IMM-urilor) și întreprinderi individuale, (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum este definit în Recomandarea Comisiei Europene din 6 mai 2003 (Recomandarea UE 2003/361) privind definirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii
  (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en și
  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations)

 • Compania trebuie să fie înregistrată în Moldova, să activeze în primul rând în Moldova și în conformitate cu legile Republicii Moldova.

 • Cel puțin 51% proprietate privată

 • Solicitanții trebuie să respecte criteriile financiare de evaluare a Instituției de Finanțare Parteneră

 • Solicitantul trebuie să respecte lista completă de excluderi a BERD-ului