Rezultate

Linia de Creditare EU4Business-BERD a finanțat până în prezent 360 proiecte, cu o valoare totală de 87.62 milioane Euro. Alte 23 proiecte, cu o valoare totală de 10.47 milioane Euro, sunt în prezent în curs de desfășurare și evaluare. Graficele de mai jos prezintă împărțirea proiectelor finanțate față de proiectele în curs de desfășurare și structura portofoliului în funcție de sectorul industrial.

Statut: 31.12.2021