Rezultate

Linia de Creditare EU4Business-BERD a finanțat până în prezent 409 proiecte, cu o valoare totală de 102.44 milioane Euro. Alte 27 proiecte, cu o valoare totală de 14.62  milioane Euro, sunt în prezent în curs de desfășurare și evaluare. Graficele de mai jos prezintă împărțirea proiectelor finanțate față de proiectele în curs de desfășurare și structura portofoliului în funcție de sectorul industrial.

Statut: 30.06.2021