Abordare simplificată

Factori Cheie:

Abordare simplificată pentru SFS și siguranța alimentară

Aceasta este o abordare simplă exclusiv pentru investiții care vizează respectarea deplină a reglementărilor tehnice și standardelor UE privind SFS sau a normelor tehnice privind siguranța alimentară, astfel cum sunt prevăzute în DCFTA / AA, cu o  investiție de până la 300.000 Euro și un grant de până la 15%.

Exemple de Investiții tipice

  • Renovarea unităților de producere și depozitare
  • Depozite post-recoltare
  • Depozite frigorifice pentru produse perisabile
  • Echipament de prelucrare, ambalare și etichetare
  • Sisteme automate de comandă și control
  • Laboratoare
  • Costuri de producere și/sau certificare a sistemelor HACCP

Un exemplu din practică

Herbia, un producător de ierburi și legume, a investit în sere noi și o gamă largă de echipamente de producere prin abordarea SFS a Liniei de Creditare EU4Business-BERD, aliniindu-și procesele la Regulamentul UE privind Siguranța Alimentară. De asemenea, investiția a mărit capacitatea companiei și a dus la standarde mai ridicate de sănătate și siguranță în cadrul operațiunilor. După implementarea și verificarea cu succes a proiectului, compania a primit un grant de 15%, finanțat la inițiativa EU4Business.
Priviți aici

Procedura de aplicare

Bild2-1-1

Descărcați și completați Formularul de Aplicare care va fi verificat de către Consultantul de Proiect, din perspectiva eligibilității.

Bild3-3

Banca Parteneră confirmă respectarea criteriilor de creditare. Semnați Scrisoarea de Angajament.

Bild4-2

Consultantul de proiect pregătește Planul de investiții (PI) împreună cu solicitantul.

Bild9-1

Solicitantul și Băncile Partenere semnează contractul de împrumut,

Bild6-2

Solicitantul implementează proiectul.

Bild7-2

Primiți proiectul verificat de către Consultantul de Verificare.

Bild8-1

Primiți un grant de 15%, finanțat la inițiativa EU4Business.

Pre-aprobarea durează până la 5 zile lucrătoare.

Procesul complet de aprobare durează până la 30 de zile lucrătoare.

Criterii de eligibilitate

Criteriile proiectului:

Cerințe de eligibilitate pentru companie:

  • Respectați una sau mai multe directive relevante ale UE în domeniul protecției mediului, al siguranței lucrătorilor și al calității și siguranței produselor, astfel cum este menționat în directivele prioritare ale UE
  • Sau, investiție conformă cu o directivă UE (alta decât o directivă prioritară UE), confirmată ca fiind adecvată pentru conformitate de către consultantul de proiect
  • Proiectul nu trebui să beneficieze de un alt grant UE sau de orice altă subvenție disponibilă de la o organizație donatoare internațională sau națională
  • Proiectul trebuie să fie prezentat într-un Plan de investiții acceptabil pregătit de IMM-uri, cu susținerea consultantului de proiect
  • IMM-urile individuale sunt eligibile pentru credite cumulate de până la 3 milioane Euro,  cu condiția ca fiecare împrumut să fie de maximum 300.000 EUR (pentru proiectele SFS)
  • Valoarea împrumutului nu trebuie să depășească 100% din costul investiției pentru proiectul relevant (TVA exclus)
  • Doar cheltuielile de investiții suportate după data semnării acordului dintre companie și o Bancă Parteneră sau o Instituție de Finanțare Parteneră vor fi considerate investiții eligibile
  • Fiecare proiect pe care Consultantul verificator  la validat ca fiind implementat sau finalizat cu succes este eligibil pentru a primi un grant în valoare de 15% din suma finanțată
Cookie Consent with Real Cookie Banner