Întrebări frecvente

Instituțiile financiare au un rol important în stimularea tranziției spre o economie modernă si competitivă.

Cu toate acestea, capacitatea de finanțare a modernizării investițiilor de către băncile locale continua să fie limitată datorită unui șir de bariere tehnice (cadrele legale naționale, lipsa expertizei locale) și bariere financiare (întreprinderile mici fiind percepute ca fiind mai riscante, capital limitat, abilitățile băncilor rămân slabe).

BERD oferă asistență în rezolvarea acestor provocări prin creșterea nivelului de finanțare disponibil pentru investițiile cheie. BERD de asemenea a atras suportul Uniunii Europene pentru a finanța o echipă de consultanți și pentru a oferi stimulenți sub formă de granturi, pentru a facilita implementarea acestor investiții.

Investirea în tehnologii moderne crește nivelul de competitivitate a companiilor, fapt care le ajută să fie percepute de către bănci, ca mai puțin riscante..

Investiția în alinierea la directivele UE deschide oportunități de export în străinătate.

Noile oportunități pe piața din străinătate se pot transforma rapid în venituri suplimentare.

Standardele de calitate îmbunătățite , care rezultă în general din aceste investiții,  trec întotdeauna în venituri suplimentare generate pe piața internă.

Nu în ultimul rând, cel puțin 90% din investițiile eligibile au beneficiu  suplimentar din economiile de energie.

Această economie de costuri, sporește profitabilitatea companiilor investitoare.

Datorită subsidiilor alocate de către Uniunea Europeană, asistența tehnică este oferită gratuit pentru ÎMM din program, pentru a le susține în procesul de respectare a cerințelor.

Experții pot recomanda investitorilor alegerea cea mai potrivită de echipamente.

Experții pot, de asemenea, să consilieze investitorii cu privire la oportunitățile de investiții suplimentare, precum și la posibilitățile de certificare ISO și alte tipuri de certificare, ceea ce va aduce afacerea investitorului și procesele acestuia mai aproape de alinierea la directivele UE.

Cookie Consent with Real Cookie Banner