Agro Gogu SRL – ferma de bovine de lapte

Agro Gogu SRL prelucrează 300 ha de teren agricol în regiunea Anenii Noi cu o mulțime de utilaje agricole. Compania a planificat să-și extindă gama de activități prin adăugarea unei unități de producție a laptelui. În acest scop, compania a construit o nouă fermă de producție a laptelui care adăpostește 200 de vaci Jersey.

Un aspect cheie al extinderii Agro Gogu SRL a fost investiția în echipamente moderne pentru creșterea bovinelor de lapte, mulsul și răcirea laptelui.

Investiția a fost finanțată prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business-BERD, iar compania a primit asistență tehnică gratuită de la o echipă de experți internaționali pentru optimizarea investiției.

În afară de o extindere substanțială a activităților sale de afaceri, asistența tehnică furnizată a asigurat ca echipamentele instalate, prin proiectul de investiții să asigure o producție de lapte de înaltă calitate pentru piața moldovenească, să protejeze sănătatea și siguranța lucrătorilor și să minimizeze impactul asupra mediului.

Mai mult ca atât, după implementarea și verificarea cu succes a acestui proiect, compania a primit 15% din valoarea împrumutului în calitate de grant finanțat în cadrul inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.

Odată cu implementarea acestui proiect, compania îndeplinește acum o mare varietate de standarde europene:

  • Directiva 2006/42 / CE privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16 / CE
  • Directiva 2014/35 / UE privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
  • Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică (reformare).
  • Directiva 89/391 / CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
  • Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686 / CEE a Consiliului
  • Directiva 2009/104 / CE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentelor de muncă la locul de muncă
  • Directiva 2008/98 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive
  • Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Credit:

367.714 Euro

Grant:

55.157 Euro

Investit în:

 

Achiziționarea de echipamente pentru creșterea bovinelor de lapte, muls și răcirea laptelui

Directivele UE îndeplinite:

Reglementări privind utilaje și echipamente electrice care asigurară sănătatea, securitatea lucrătorilor și protecția mediului.

Economia de energie și reducerea emisiilor de GES:

66,94 MWh/y

32,41  tCO2/y

28,6 %

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner