Bavax SRL: un vin mai bun cu un echipament mai bun

Credit:

1.000.000 Euro

Grant:

150.000 Euro

Investit în:

 

Rezervoare noi din inox pentru vin și echipamente de  răcire a vinului.

Directivele UE îndeplinite:

Reglementări legate de calitatea produselor și protecția mediului.

Economia de energie și reducerea emisiilor de GES:

348 MWh/an

57  t CO2/an

30 %

 

Înființată în 2019, Bavax SRL este o companie moldovenească care păstrează vinurile produse de companiile partenere. Garanția calității stă în fața tuturor priorităților companiei.

Pentru a-și menține standardele de calitate la nivel înalt, păstrând în același timp resursele și minimizând impactul asupra mediului, compania a decis să investească în noi rezervoare pentru răcirea vinului. Depozitul și noile rezervoare din inox permit companiei să mențină condiții optime pentru depozitarea vinului și întreținerea calitativă a echipamentelor. Spre deosebire de vechea instalație, noul echipament consumă mai puțină energie, emite o cantitate mai mică de gaze cu efect de seră și nu conține substanțe care diminuează stratul de ozon.

Noile echipamente oferă o calitate înaltă a produselor, întrunesc cerințele privind  protecția mediului ambiant, securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă definite de Directivele UE.

Investiția a fost finanțată cu un împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD, iar compania a primit asistență tehnică gratuită din partea echipei de experți internaționali pentru optimizarea investiției.

După verificării realizării cu succes a proiectului, compania a primit un grant în valoare de 15% din suma împrumutului, finanțat în cadrul inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.

Odată cu implementarea acestui proiect, compania îndeplinește o mare varietate de standarde europene:

  • Directiva 2006/42 / CE privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16 / CE
  • Directiva 2014/35 / UE privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
  • Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică (reformare).
  • Directiva 2012/27 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică.
  • Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.
  • EN 1672-2 (2009) utilaj pentru prelucrarea produselor alimentare – Concepte de bază – partea 2: cerințe de igienă.
  • Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare
Cookie Consent with Real Cookie Banner