GȚ Doina Ioana –Companie Agricolă – Cereale, Grâu, Floarea-soarelui, Porumb

Susținerea competitivității comunităților rurale și a companiilor agricole este importantă pentru toate țările și în deosebi pentru Republica Moldova, cu un sector agricol important. Linia de Creditare EU4Business-BERD a susținut compania GȚ Doina Ioana, specializată în cultivarea cerealelor, a grâului, a Floarei-soarelui și a porumbului, în modernizarea combinelor. Noua combină permite companiei să-și sporească productivitatea, să obțină o producție de calitate superioară , să protejeze sănătatea și să ofere securitate angajaților / operatorilor de echipament. În plus, noua mașină este mai eficientă din punct de vedere energetic. Aceasta, a fost procurată prin intermediul unui împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD, utilizând procesul simplu LTE al tehnologiilor standarde. După verificarea cu succes a proiectului, compania a primit un grant de 10% din valoarea împrumutului, prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business finanțată la inițiativa Uniunii Europene.

Investit în:

  • Combină nouă de cultivare.

Volumul investiției:

  • Suma creditului: 78,000 Euro
  • Grant (10%): 7,800 Euro

Directivele UE îndeplinite:

  • Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere.
  • Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate
  • Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
Cookie Consent with Real Cookie Banner