„REPROMED SRL“ invests in latest medical equipment offering highest standard medical services in Moldova

Centrul Medical REPROMED este o clinică privată, care a fost înființată în 2012 și s-a specializat în diagnosticul și tratamentul dereglărilor funcției reproductive. În anul 2018, REPROMED a demarat construcția unui nou centru medical, care are ca scop oferirea celui mai înalt standard de servicii medicale persoanelor (locale și pentru vecinătate). Pentru a oferi cele mai bune servicii pentru pacienți, proprietarii au decis să achiziționeze echipamente noi și accesorii relevante cu sprijinul Liniei de Creditare EU4Business-BERD. Cu această investiție, REPROMED respectă pe deplin cerințele corporative și directivele aplicabile UE. Pe lângă noile echipamente, compania va stabili standarde de management, îmbunătățind astfel calitatea serviciilor și standardele de sănătate și securitate la locul de muncă în cadrul organizației. După implementarea cu succes a proiectului, compania  beneficiază de un grant de  15% din valoarea împrumutului, prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business finanțată la inițiativa Uniunii Europene.

Investit în:

  • XRAY,Ultrasonograf Affiniti 70 de la PHILIPS
  • Sterilizator 90 de la COMINOX
  • Colonoscop de la Pentax Medical
  • Fibro Gastroscop de la Pentax Medical
  • Mamograf

Volumul investiției:

  • Suma creditului: 569,502.30 Euro
  • Grant (15%): 85,425 Euro

Directivele UE îndeplinite:

  • Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale
  • Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice)
  • Directiva 2013/59/Euratom a consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom.
  • Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.
  • Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare)