Spre o imprimare de înaltă calitate cu utilizarea eficientă a resurselor

SRL Canpas Cop a fost fondată în 2002 la Chișinău. Principala activitate a companiei este producerea etichetelor color de orice formă și complexitate pe hârtie simplă și autoadezivă, polipropilenă și orice alt material compatibil cu tehnologia flexografică. În scopul creșterii calității producției, îmbunătățind în același timp respectarea cerințelor de mediu, de sănătate și securitate în muncă, compania a investit în modernizarea utilajului său.

Noul utilaj consumă mai puțină energie și, de asemenea, reduce deșeurile care apar în procesele de imprimare. De asemenea, se conformează aspectului sănătății și securității definit de Uniunea Europeană. Implementarea investiției va asigura cel mai înalt nivel de siguranță.

Investiția a fost finanțată cu un împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD, iar compania a primit asistență tehnică gratuită din partea unei echipe de experți internaționali pentru optimizarea investiției. După verificarea cu succes a proiectului, compania Canpas Cop a primit un grant de 15% din suma împrumutului, finanțat la inițiativa UE4Business a Uniunii Europene.

Ca rezultat al investiției, compania îndeplinește o gamă variată de standarde europene, inclusiv:

    • Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) EN 1672-2 (2009) utilaje de prelucrare a alimentelor – Noțiuni de bază – partea 2: cerințe de igienă,
    • Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) Text cu relevanță pentru SEE,
    • Directiva 2014/35/UE privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune,
    • Directiva 89/391/CEE a Consiliului – măsuri pentru îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă,
    • Directiva 2003/10/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot). 

Credit

696,144 Euro

Grant

104,271 Euro

Directivele UE îndeplinite

 

Regulamente privind: echipamente, compatibilitate electromagnetică, deșeurile și cerințele de sănătate la   locul de muncă.

Investit în

 

Bobst Master M5 Flexo Press

Saturn TE 450 (tăietor viteză mare)

Cookie Consent with Real Cookie Banner