WT Agroprofi SRL – oferă o gamă largă de utilaje agricole

WT Agroprofi” SRL a fost înființată în 2013 și este reprezentantul oficial și exclusiv al companiei americane CASE IH în Moldova. Compania oferă servicii de reparații și întreținere, importă, vinde echipamente agricole (tractoare, combine, pulverizatoare).

Pentru a-și consolida poziția pe piața moldovenească și pentru a dezvolta o relație pe termen lung cu producătorii agricoli din Moldova, compania a dezvoltat un proiect de investiții prin intermediul  Liniei de Creditare EU4Business-BERD, axându-se pe creșterea competitivității.

WT Agroprofi SRL a investit în echipamente eficiente din punct de vedere energetic: macara Podem MT308 3.2 t, sisteme de iluminat, sisteme de securitate și panouri sandwich pentru depozite, având ca rezultat îmbunătățirea aspectelor de sănătate și securitate a muncii legate de procesele de distribuție, deservire și depozitare. De asemenea, investiția a îmbunătățit calitatea și siguranța produselor și, în cele din urmă, permite companiei să îndeplinească cele mai înalte solicitări ale clienților.

În acest scop, compania a luat un împrumut prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business-BERD și, în plus, compania a primit suport tehnic gratuit de la echipa de experți internaționali.

După verificarea  realizării cu succes a proiectului, compania a primit 15% din suma împrumutului sub formă de grant, finanțat în cadrul inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.

Ca urmare a implementării proiectului, compania îndeplinește acum o varietate mare de standarde europene:

  • Directiva 2006/42 / CE privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16 / CE.
  • Directiva 2014/35 / UE privind echipamentele electrice proiectate pentru utilizare în anumite limite de tensiune.
  • Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică.
  • Directiva 89/391 / CEE de introducere a măsurilor de încurajare a îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
  • Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție.
  • Directiva 2009/104 / CE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de lucru de către lucrători la locul de muncă.
  • Directiva 2008/98 / CE a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive.
  • Directiva 89/654 / CEE – cerințe la locul de muncă din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă (prima directivă individuală în sensul art.16 alineatul (1) din Directiva 89/391 / CEE.

Credit:

700.000 Euro

Grant:

105.000 Euro

Investit în

Achiziționarea echipamentelor  și panourilor sandwich

Directivele UE îndeplinite

Reglementări privind echipamente și materiale de construcție care asigurară sănătatea și securitatea lucrătorilor.

Economia de energie și reducerea emisiilor de GES

2,864 MWh/an

574   tCO2/an

20 %