Blue Shark SRL – Prelucrarea, distribuția și vânzarea fructelor de mare

Compania moldovenească Blue Shark SRL a fost înființată în 2012 fiind reprezentanta firmei românești „Ocean Fish”. Activitatea principală a companiei este distribuția și vânzarea de pește proaspăt, fructe de mare, produse semifabricate (conserve), precum și o gamă largă de pește congelat și produse gata preparate din fructe de mare ambalate. Pentru a-și crește poziția competitivă pe piață, compania a decis să investească în achiziționarea de echipamente și vehicule moderne pentru prelucrarea, ambalarea și distribuția fructelor de mare. De asemenea, investiția permite companiei să desfășoare mai multe activități în Moldova. În afară de îmbunătățirea calității produselor și a proceselor de distribuție, investiția permite, de asemenea, o reducere de 27,3% a consumului de energie, ceea ce face compania mai energoeficientă.

Investiția a fost finanțată prin intermediul unui împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD, iar compania a primit asistență tehnică gratuită din partea unei echipe de experți internaționali, pentru optimizarea investiției. După verificarea cu succes a proiectului, Blue Shark SRL a primit 15% din suma împrumutului sub formă de grant, finanțat în cadrul inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.

Cu investiția dată, compania îndeplinește cerințele unui număr semnificativ de standarde europene, inclusiv:

  • Directiva 2007/46 / CE privind autovehiculele și remorcile acestora și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate acestor vehicule
  • Directiva 2006/42 / CE privind utilajele
  • Directiva 2014/35 / UE privind echipamentele electrice proiectate pentru utilizare în anumite limite de tensiune
  • Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică (reformare).
  • Directiva 92/58 / CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru furnizarea semnelor de siguranță și / sau sănătate la locul de muncă
  • Directiva 90/270 / CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul cu ecran de vizualizare
  • Directiva Consiliului 89/391 / CEE din 12 iunie 1989 privind securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă
  • Directiva 2009/104 / CE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de lucru de către lucrători la locul de muncă
  • Directiva 2008/98 / CE privind deșeurile
  • Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon
  • Regulamentul 2023/2006 privind bunele practici de fabricație pentru materiale și articole destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
  • EN 1672-2 (2009) mașini pentru prelucrarea alimentelor – Concepte de bază – partea 2: cerințe de igienă
  • Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare;
  • Regulamentul (CE) nr. 178/2002 privind legislația alimentară, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor  alimentare.

Credit:

300 000 Euro

Grant:

45 000 Euro

calitatea produselor și protecția mediului

 

Investit în

 

Achiziționarea echipamentelor și vehiculelor pentru prelucrarea, ambalarea și distribuția fructelor de mare

 

Economia de energie și reducerea emisiilor de GES

471.98 MWh/an

159.63 t CO2/an

27,3%

Directivele UE îndeplinite

 

 

Reglementări privind  asigurarea sănătății și securității lucrătorilor, calitatea produselor și protecția mediului

Cookie Consent with Real Cookie Banner