CLINICA REALIZEAZĂ TRATAMENTE LA STANDARDELE UE

Încă din 2011 MedPharmConsult SRL oferă servicii medicale prin intermediul a  două clinicii ale sale – Terramed. Clinicile au oferit întotdeauna servicii medicale la nivel înalt, cu personal foarte pregătit și echipamente moderne, o gamă cuprinzătoare de tratamente medicale pentru adulți și copii.

Compania a modernizat echipamentele cheie în una dintre clinici pentru a crește precizia intervenției, precum și pentru a îmbunătăți standardele de sănătate și securitate în muncă. Investiția permite companiei să ofere servicii medicale și condiții de muncă în conformitate cu standardele locale, precum și cu cele ale UE. După verificarea cu succes a proiectului, compania a primit un grant de 15% din valoarea împrumutului, la inițiativa UE4Business a Uniunii Europene.

Prin investiția făcută, compania îndeplinește acum o gamă mare de standarde europene, inclusiv:

  • Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE. )
  • Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 2004/40/CE
  • Directiva 2013/59/Euratom a consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom.
  • Directiva 2014/35/UE din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.
  • Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
  • Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare)


  • Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.

Credit

306,771 Euro

Grant

46,016 Euro

Directivele UE îndeplinite

 

Regulamente privind: eficiența energetică, substanțele care diminuiază stratul de ozon, deșeurile și cerințele de sănătate la   locul de muncă.

Investit în

 

Litotripsie extracorporeală cu undă de șoc

Aparat de anestezie

Monitoare pacient

Cookie Consent with Real Cookie Banner