IM RoofArt SRL – Sisteme de colectare a apei pluviale

“IM Roofart SRL”, un producător de frunte al sistemelor de preluare a apelor pluviale, a procurat și instalat linii de producție, complet automatizate, a plăcilor de țiglă  pentru acoperiș. Investiția a fost realizată prin intermediul unui împrumut al Liniei de Creditare EU4Business-BERD. Implementarea proiectului va permite companiei să mărească calitatea produsului, să reducă costul unitar și să extindă în continuare exporturile pe piețele internaționale. Pentru a primi împrumutul “IM Roofart SRL” a urmat procesul simplu LTE, și anume a utilizat tehnologia care se află pe lista tehnologiilor eligibile, publicată de Linia de Creditare EU4Business-BERD. După verificarea cu succes a proiectului, compania primește un grant în valoare de 10% din suma împrumutului, prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business finanțată la inițiativa Uniunii Europene.

Investiții în:

  • Sistem de tăiere și profilare a tablei
  • Profiluri Storey Line
  • Linie de formare a rolelor

Volumul investiției:

  • Valoarea investiției: EUR 286 400
  • Valoarea împrumutului: EUR 286 400
  • Valoarea grantului (10%): EUR 28 640

Directive UE respectate:

 • 2006/42/CE Directiva Echipamentului,
 • 2014/35/UE privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării încadrul unor anumite limite de tensiune
 • Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
 • Regulamentul (UE) No 305/2011 ce descrie condițiile armonizate pentru piața produselor deconstrucție și ce retrage Directiva Consiliului 89/106/CEE
Cookie Consent with Real Cookie Banner