Rutador SRL – Construcții de drumuri și poduri

Rutador SRL este o companie de construcții din Moldova, înființată în 2001. Principalele activități ale companiei includ construcția de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și clădiri pentru activități sportive. În plus, compania produce materiale pentru construcția drumurilor precum beton, asfalt, emulsie de bitum, care este vândută altor companii.

Timp de mai bine de un deceniu de exploatare a acestei afaceri pe site-ul deținut de Rutador SRL, infrastructura tehnică a devenit depășită, rezultând o scădere a calității produselor și a producției. Pentru a îmbunătăți această situație și a-și spori competitivitatea, compania a decis să investească în echipamente noi de producție. Ca urmare a investiției, compania a îmbunătățit considerabil impactul asupra mediului, precum respectarea cerințelor de sănătate și securitate în muncă.

Investiția a fost finanțată cu un împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD, iar compania a primit asistență tehnică gratuită din partea echipei de experți internaționali pentru a optimiza investiția. După verificarea cu succes a proiectului, Rutador SRL a primit 15% din suma împrumutului sub formă de grant, finanțat în cadrul inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.

Cu această investiție, compania îndeplinește acum o mare varietate de standarde europene, inclusiv:

  • Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare).
  • Directiva 2014/35/UE privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune,
  • Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică (reformare).
  • Directiva 2003/10/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot). 
  • Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa
  • Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, prevenirea și controlul integrat al poluării.
  • Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE Text cu relevanță pentru SEE.
  • Regulamentul (UE) Nr.305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE  a Consiliului.

 

Credit

900 000 Euro

Grant:

135 000 Euro

Investit în

 

Achiziționarea, livrarea și instalarea uzinei de asfalt

Directivele UE îndeplinite

 

Reglementări privind  asigurarea sănătății și securității lucrătorilor, calitatea produselor și protecția mediului

Cookie Consent with Real Cookie Banner