Tehnostel-Car SRL sporește calitatea raselor sale de bovine

Tehnostel-Car SRL a fost înființată în 2002. Compania se ocupă de abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii. Compania a urmărit întotdeauna o strategie de îmbunătățire continuă a proceselor sale tehnologice, aplicând standarde riguroase în toate activitățile și investiții regulate în tehnologia modernă.

Pentru a dezvolta în continuare activitatea de reproducere, compania a construit noi grajduri. Acest lucru a dus la ideea sporirii calității și siguranței raselor din Moldova prin achiziționarea de bovine Angus certificate pentru reproducere. Animalele au fost importate de la companii ucrainene. Cu investiția dată, compania și-a îmbunătățit activele biologice.

Pentru finanțarea proiectelor, Tehnostel-Car SRL a solicitat un împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD și, în plus, compania a primit asistență tehnică gratuită din partea unei echipei de experți internaționali.

După verificarea realizării cu succes a proiectului, compania a primit 15% din suma împrumutului sub formă de grant, finanțat în cadrul inițiativei EU4Business a Uniunii Europene.

 

Odată cu investiția făcută, compania își va continua activitatea în conformitate cu o mare varietate de standarde europene:

    • Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației în alimentare și furaje.
    • Directiva 2004/68 / CE din 26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală pentru importul și tranzitul în Comunitate.
    • Regulamentul (CE) nr. 540/95 din 10 martie 1995 de stabilire a modalităților de raportare a reacțiilor adverse suspecte, neașteptate la medicamente de uz uman sau veterinar.
    • Regulamentul (CE) nr. 1662/95 al Comisiei din 7 iulie 1995 de stabilire a anumitor dispoziții detaliate pentru punerea în aplicare a procedurilor comunitare de luare a deciziilor în ceea ce privește autorizațiile de introducere pe piață a produselor de uz uman sau veterinar.

Credit

300,000.00 Euro

Grant:

44,652.90 Euro

Investit în

 

Reglementări referitoare la respectarea legislației și a normelor de sănătate și bunăstare a animalelor

Cookie Consent with Real Cookie Banner