Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeană (UE) și Mobiasbanca – Groupe Société Généralelansează astăzi prima linie de creditare din Republica Moldova ce își propune să ajute companiile moldovenești să valorifice oportunitățile Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzătoar cu UE (DCFTA).

Aceasta va susține integrarea economiei Moldovei în piețele europene. Noul concept de tranziție a BERD susține că o economie de piață pe deplin funcțională ar trebui să fie integratăcompetitivăinclusivăbine guvernatăecologică și rezilientă.

 

Linia de creditare EU4Business-EBRD vine să ofere suport investițional întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-uri) locale pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a moderniza serviciile întru alinierea la standardele UE.

La sfârșitul anului 2016, BERD a oferit un împrumut de 10 milioane de euro pentru Mobiasbanca – Groupe Société Générale. În cadrul inițiativei EU4Business, UE susține linia de creditare prin intermediul granturilor pentru ÎMM-urile eligibile și prin finanțarea consultațiilor tehnice din partea experților locali și internaționali.

Dimitri Gvindadze, Șeful biroului BERD la Chişinău, a menționat: „Un sector privat de succes reprezintă piatra de temelie a dezvoltării economice a Moldovei și cu această nouă linie de creditare, BERD continuă să susțină întreprinderile locale. Această linie de creditare, cât și suportul mult apreciat din partea UE, va ajuta la perfecționarea standardelor și serviciilor, astfel încât întreprinderile să poată valorifica oportunități noi oferite de către DCFTA. Aceasta este în beneficiul tuturor: beneficiază sectorul privat, consumatorii locali și cei europeni, și întreaga populație a Moldovei – toți au de câștigat ca rezultat al impulsionării comerțului regional și a integrării investiționale, care la rândul lor stimulează creșterea economică și ocuparea forței de muncă.”

Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE în Republica Moldova, a comentat: „Împreună cu partenerii noștri de la BERD, vă ajutăm să implementați reformele indispensabile și să valorificați la maxim oportunitățile oferite de către DCFTA pentru succesul economic al Republicii Moldova. Suntem împreună pentru a schimba spre bine viețile oamenilor, prin suport concret oferit pentru dezvoltarea afacerilor în țară.”

Elena Guzun, Director comercial pentru Corporate Banking la Mobiasbanca – Groupe Société Générale, a adăugat: “Strategia Mobiasbancă este de a oferi întreprinderilor mici şi mijlocii produse de finanţare accesibile şi avantajoase, împreună cu expertiza pentru dezvoltarea durabilă și modernă a afacerilor. Din acest considerent, dezvoltăm parteneriate cu instituţii financiare europene pe axa atragerii fondurilor internaţionale în cele mai favorabile condiţii de finanţare pentru clientii nostrii, inclusiv cu componenta de grant, şi sprijinim ÎMM-urile să-şi fortifice capacitatea de dezvoltare și competitivitatea. Consideram, că prin acest efort noi contribuim direct la dezvoltarea businessului mic si mijlociu, ceea ce la rindul său va impulsiona creșterea economiei naționale.”

Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE a intrat în vigoare în anul 2016 și stimulează implementarea unor reforme importante. Stabilirea unei zone de liber schimb creează noi oportunități  comerciale, oferind acces la piața unică a UE – cea mai mare piață de desfacere din lume.

Linia de creditare EU4Business-EBRD face parte dintr-un program de acțiuni ce susțin întreprinderile în valorificarea accesului la piața nouă de desfacere. BERD și UE, de asemenea, susțin întreprinderile din Moldova prin creditare directă, consultanță specializată menită să ajute companiilor să crească și prin dialogul la nivel de politici publice pentru a îmbunătăți climatul investițional.

Împrumutul către Mobiasbanca – Groupe Société Générale este parte componentă a unui program mai larg ce constă din 380 milioane de euro sub formă de credite și garanții ale BERD oferite instituțiilor financiare pentru creditarea întreprinderilor din Moldova, Georgia și Ucraina, în timp ce UE oferă 19 milioane de euro pentru asistență tehnică, granturi și partajare a riscurilor.

Cookie Consent with Real Cookie Banner