BERD și UE oferă noi fonduri pentru sectorul IMM din Moldova

BERD și UE oferă noi fonduri pentru sectorul IMM din Moldova

  • Împrumut în valoare de 5 milioane de euro Mobiasbanca-OTP Group pentru stimularea creșterii IMM
  • EU grants complement EBRD loans as part of EU4Business-EBRD credit line
  • Împrumuturi acordate companiilor locale pentru a avansa la standardele UE

Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova urmează să beneficieze de acces sporit la finanțare, datorită noilor fonduri din partea BERD și a Uniunii Europene (UE).

BERD acordă un nou împrumut, în valoare de 5 milioane de euro, băncii Mobiasbancă, pentru creditarea IMM-urilor. Împrumutul este sprijinit de granturi UE, în cadrul liniei de credit EU4Business-BERD și completează cele două împrumuturi anterioare de 10 milioane de euro și 20 milioane de euro.  

Programul comun de finanțare sprijină companiile moldovenești, stimulând producția locală și comerțul cu UE. Investind în echipamente mai bune și în conformarea la standardele UE, companiile pot să îmbunătățească condițiile de muncă ale angajaților lor, să devină mai prietenoase mediului înconjurător și să ofere bunuri și servicii de o calitate mai bună în țară și în străinătate.

Până în prezent, linia de credit EU4Business-BERD a oferit peste 65 milioane de euro celor cinci bănci partenere locale, astfel sprijinind peste 230 de întreprinderi.

Angela Sax, șefa BERD în Moldova, a declarat: „Ne face o deosebită plăcere să ne unim forțele cu UE și Mobiasbanca încă o dată și să satisfacem cererea tot mai mare din partea companiilor locale. Accesul la finanțare este esențial pentru creșterea afacerilor și devine și mai important astăzi, iar noi suntem pregătiți să ajutăm companiile să reziste impactului economic al pandemiei globale de coronavirus.”

Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat: „Aș dori să subliniez angajamentul UE de a sprijini IMM-urile, ca element cheie pentru dezvoltarea economică incluzivă. Succesul economic al Republicii Moldova depinde, în mare măsură, de creșterea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Dificultățile în accesarea finanțării reprezintă unul din principalele obstacole care împiedică creșterea IMM-urilor, în special în această perioadă dificilă. Linia de credit EU4Business-BERD este unul dintre instrumentele UE care va contribui la limitarea consecințelor economice ale pandemiei de Covid-19 și include împrumuturi, granturi și asistență tehnică. Aceste resurse suplimentare vor ajuta companiile din Moldova să-și sporească competitivitatea și să profite de oportunitățile oferite de Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).”

László Diósi, Președintele Comitetului Executiv – Director General, Mobiasbancă-OTP Group a comentat: „Mulțumim celor de la BERD pentru încrederea și pentru că au ales încă o dată Mobiasbancă-OTP Group pentru a oferi împrumutul de 5 milioane de euro pentru a putea credita companiile locale în această perioadă. Creditarea clienților este susținută de granturile UE în cadrul DCFTA. Pentru clienții noștri este un sprijin financiar venit la timp, multe companii aflându-se acum în incertitudine. Fondurile disponibile vor oferi o speranță pentru dezvoltare și încredere în viitor”.

BERD este principalul investitor instituțional din Republica Moldova. De la începutul activității sale în țară, Banca a investit peste 1,3 miliarde de euro în 134 de proiecte în sectoarele financiar, industrie agroalimentară, energie, infrastructură și cel de producere

BERD și UE oferă 5 milioane de euro pentru modernizarea IMM-urilor din R. Moldova

BERD și UE oferă 5 milioane de euro pentru modernizarea IMM-urilor din R. Moldova

 • New €5 million loan to BCR Chisinau
 • Funds provided under EU4Business-EBRD credit line to boost trade with European Union
 • Investments to finance upgrades of local businesses to EU standards

„Companiile din Moldova se confruntă cu o competiție puternică atât pe piața UE, cât și pe cea internă, unde trebuie să concureze cu companiile străine. Îmbunătățirea standardelor și a calității produselor și serviciilor îi va ajuta să devină mai competitivi. Ne bucură faptul că în continuare putem oferi fonduri pentru a-i ajuta să-și ridice nivelul calității acasă, dar și peste hotare”, a declarat Angela Sax, șefa biroului BERD, Chișinău.

Juan Luis Martin Ortigosa, CEO al BCR Chișinău, a menționat că „datorită acestui acord cu BERD, BCR Chișinău va oferi clienților săi un instrument de implementare a unor noi proiecte de investiții care vor contribui la îmbunătățirea competitivității acestora pe piețele locale și internaționale”.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeană (UE) acordă un nou împrumut de 5 milioane de euro pentru modernizarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova în conformitate cu standardele UE. Fondurile se oferă prin intermediul liniei de creditare EU4Business-EBRD, în cadrul căreia UE oferă finanțare nerambursabilă ca parte a inițiativei sale EU4Business. Banii vor fi oferiți prin BCR Chișinău, informează MOLDPRES.

Un comunicat de presă de la BERD precizează că întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea să-și modernizeze operațiunile și serviciile cu ajutorul BERD și UE. Cele două instituții deschid noi oportunități de finanțare pentru a aduce activitatea întreprinderilor moldovenești la standardele UE.

Finanțarea vine să ajute companiile moldovenești să-și îmbunătățească procesul de producere și calitatea produselor finale pentru a deveni mai competitive pe piața UE. Exportatorii trebuie, de asemenea, să respecte standardele UE în domeniul protecției mediului, sănătății, securității, calității și siguranței produselor.

Este al doilea credit pentru IMM-urile din Republica Moldova oferit de către BERD în ultimele două luni. La 25 octombrie, BERD a semnat cu Procreditbank un acord privind deschiderea unei linii de finanțare în sumă de 10 milioane de euro pentru dezvoltarea IMM-urilor și alinierea acestora la standardele europene. Banii au fost oferiți din EU4Business-EBRD, un program comun BERD-UE destinat întreprinderilor mici și mijlocii din Georgia, Moldova și Ucraina, estimat la 1,1 miliarde de euro acordate pe linii de credite de către BERD și 60 milioane de euro granturi ale UE.

De la începutul activității sale în Republica Moldova, BERD a finanțat 123 de proiecte în valoare de peste 1,26 miliarde de euro. Actualul portofoliu al BERD este de 556 milioane de euro, dintre care 62% au fost alocate pentru infrastructură, 25% – pentru sectorul energetic, 7% – pentru industrie, comerț și agrobusiness, 7% – pentru instituțiile financiare.

Salviana SRL investește în mașini moderne de ambalare – mărește calitatea produsului și îndeplinește mai multe regulamente ale UE

Salviana SRL investește în mașini moderne de ambalare – mărește calitatea produsului și îndeplinește mai multe regulamente ale UE

“Salviana SRL” se ocupă cu prelucrarea lemnului și produce cutii de carton / ambalaje pentru fructe și legume. Pentru Moldova fructele și legumele prezintă un mare potențial de dezvoltare a pieței de export. Dar fructele și legumele trebuie, de asemenea, să corespun cerințelor stricte ale UE. Nu numai produsul în sine, ci și ambalajul acestuia. Compania Salviana a investit în mașini moderne de ambalare care sporesc calitatea produselor, sănătatea și siguranța angajaților și productivitatea companiei. Prin această investiție, compania se apropie de îndeplinirea directivelor UE privind ambalajul și poate sprijini, de asemenea, propriii clienți din Moldova să-și livreze produsele în ambalaje corespunzătoare. Compania a urmat procesul simplu LTE al  tehnologiilor standarde. După verificarea cu succes a proiectului, compania primește un grant de 10% din valoarea împrumutului prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business finanțată la inițiativa Uniunii Europene.

Volumul investiției:

 • Suma creditului: 50 400 Euro
 • Grant (10%): 5 040 Euro

Investit în:

 • Mașină de ambalat model T3

Directivele UE îndeplinite:

 • 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
 • 2006/42 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16 / CE (reformare)

Companie Agricolă – grâne, cereale si plante furajere

SC Marineanca-Agro SRL a investit în tractoare si semănători noi si beneficiază de consum redus de carburanți, emisii reduse de poluanți, si e mai aproape de standardele UE. Compania a accesat un împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD si, deoarece echipamentul solicitat era standardizat, a preferat procesul simplu si rapid LTE. După verificarea implementării investiției, compania a beneficiat de un grant de 10 %.

Investiții în:

  • Tractor nou
  • Semănătoare nouă
  • Alte instrumente relevante

Volumul investiției:

  • Valoarea creditului: EUR 80,813
  • Valoarea grantului (10%): EUR 8,081.3
Directive UE respectate:
  • Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE

IM RoofArt SRL – Sisteme de colectare a apei pluviale

IM RoofArt SRL – Sisteme de colectare a apei pluviale

“IM Roofart SRL”, un producător de frunte al sistemelor de preluare a apelor pluviale, a procurat și instalat linii de producție, complet automatizate, a plăcilor de țiglă  pentru acoperiș. Investiția a fost realizată prin intermediul unui împrumut al Liniei de Creditare EU4Business-BERD. Implementarea proiectului va permite companiei să mărească calitatea produsului, să reducă costul unitar și să extindă în continuare exporturile pe piețele internaționale. Pentru a primi împrumutul “IM Roofart SRL” a urmat procesul simplu LTE, și anume a utilizat tehnologia care se află pe lista tehnologiilor eligibile, publicată de Linia de Creditare EU4Business-BERD. După verificarea cu succes a proiectului, compania primește un grant în valoare de 10% din suma împrumutului, prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business finanțată la inițiativa Uniunii Europene.

Investiții în:

  • Sistem de tăiere și profilare a tablei
  • Profiluri Storey Line
  • Linie de formare a rolelor

Volumul investiției:

  • Valoarea investiției: EUR 286 400
  • Valoarea împrumutului: EUR 286 400
  • Valoarea grantului (10%): EUR 28 640

Directive UE respectate:

 • 2006/42/CE Directiva Echipamentului,
 • 2014/35/UE privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării încadrul unor anumite limite de tensiune
 • Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
 • Regulamentul (UE) No 305/2011 ce descrie condițiile armonizate pentru piața produselor deconstrucție și ce retrage Directiva Consiliului 89/106/CEE

Mobiasbancă participă la expoziţia „Fabricat în Moldova”

Oportunităţile de finanţare a afacerilor sunt prezentate de consilierii Mobiasbancă la expoziţia Fabricat în Moldova, desfăşurată din 1 februarie timp de cinci zile la Moldexpo.

Participanţii şi vizitatorii expoziţiei vor afla răspunsuri la întrebările privind soluţiile de finanţare, inclusiv cu component de grant, din surse internaţionale cu rate avantajoase de creditare, iar reprezentanţii Mobiasbancă vor stabili contacte şi vor programa o ulterioară întrevedere la sediul băncii.

Menţionăm că Mobiasbancă oferă antreprenorilor o gamă variată de creditare din surse internaţionale de finanţare, inclusiv prin intermediul Băncii Europene de Investiţii, Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (EU4Business|EBRD), Fondului European de Investiţii, Băncii Mondiale, Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, Directoratul Liniei De Credit (Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor).

Astfel, banca sprijină prin fonduri externe întreprinderile mari, medii, mici şi micro, contribuind la accelerarea ritmului de dezvoltare a afacerilor şi la creşterea economiei naţionale.

Prima linie de creditare din Moldova care susține liberul schimb cu UE

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeană (UE) și Mobiasbanca – Groupe Société Généralelansează astăzi prima linie de creditare din Republica Moldova ce își propune să ajute companiile moldovenești să valorifice oportunitățile Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzătoar cu UE (DCFTA).

Aceasta va susține integrarea economiei Moldovei în piețele europene. Noul concept de tranziție a BERD susține că o economie de piață pe deplin funcțională ar trebui să fie integratăcompetitivăinclusivăbine guvernatăecologică și rezilientă.

 

Linia de creditare EU4Business-EBRD vine să ofere suport investițional întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-uri) locale pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a moderniza serviciile întru alinierea la standardele UE.

La sfârșitul anului 2016, BERD a oferit un împrumut de 10 milioane de euro pentru Mobiasbanca – Groupe Société Générale. În cadrul inițiativei EU4Business, UE susține linia de creditare prin intermediul granturilor pentru ÎMM-urile eligibile și prin finanțarea consultațiilor tehnice din partea experților locali și internaționali.

Dimitri Gvindadze, Șeful biroului BERD la Chişinău, a menționat: „Un sector privat de succes reprezintă piatra de temelie a dezvoltării economice a Moldovei și cu această nouă linie de creditare, BERD continuă să susțină întreprinderile locale. Această linie de creditare, cât și suportul mult apreciat din partea UE, va ajuta la perfecționarea standardelor și serviciilor, astfel încât întreprinderile să poată valorifica oportunități noi oferite de către DCFTA. Aceasta este în beneficiul tuturor: beneficiază sectorul privat, consumatorii locali și cei europeni, și întreaga populație a Moldovei – toți au de câștigat ca rezultat al impulsionării comerțului regional și a integrării investiționale, care la rândul lor stimulează creșterea economică și ocuparea forței de muncă.”

Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE în Republica Moldova, a comentat: „Împreună cu partenerii noștri de la BERD, vă ajutăm să implementați reformele indispensabile și să valorificați la maxim oportunitățile oferite de către DCFTA pentru succesul economic al Republicii Moldova. Suntem împreună pentru a schimba spre bine viețile oamenilor, prin suport concret oferit pentru dezvoltarea afacerilor în țară.”

Elena Guzun, Director comercial pentru Corporate Banking la Mobiasbanca – Groupe Société Générale, a adăugat: “Strategia Mobiasbancă este de a oferi întreprinderilor mici şi mijlocii produse de finanţare accesibile şi avantajoase, împreună cu expertiza pentru dezvoltarea durabilă și modernă a afacerilor. Din acest considerent, dezvoltăm parteneriate cu instituţii financiare europene pe axa atragerii fondurilor internaţionale în cele mai favorabile condiţii de finanţare pentru clientii nostrii, inclusiv cu componenta de grant, şi sprijinim ÎMM-urile să-şi fortifice capacitatea de dezvoltare și competitivitatea. Consideram, că prin acest efort noi contribuim direct la dezvoltarea businessului mic si mijlociu, ceea ce la rindul său va impulsiona creșterea economiei naționale.”

Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE a intrat în vigoare în anul 2016 și stimulează implementarea unor reforme importante. Stabilirea unei zone de liber schimb creează noi oportunități  comerciale, oferind acces la piața unică a UE – cea mai mare piață de desfacere din lume.

Linia de creditare EU4Business-EBRD face parte dintr-un program de acțiuni ce susțin întreprinderile în valorificarea accesului la piața nouă de desfacere. BERD și UE, de asemenea, susțin întreprinderile din Moldova prin creditare directă, consultanță specializată menită să ajute companiilor să crească și prin dialogul la nivel de politici publice pentru a îmbunătăți climatul investițional.

Împrumutul către Mobiasbanca – Groupe Société Générale este parte componentă a unui program mai larg ce constă din 380 milioane de euro sub formă de credite și garanții ale BERD oferite instituțiilor financiare pentru creditarea întreprinderilor din Moldova, Georgia și Ucraina, în timp ce UE oferă 19 milioane de euro pentru asistență tehnică, granturi și partajare a riscurilor.

Participarea Linei de Creditare EU4Business-BERD la Moldova Eco Energetică

Alinierea la directivele UE ca la unele beneficii foarte atractive - de exemplu reducerea costurilor de energie, reducerea emisiilor de carbon ... sunteți pregătiți pentru a reduce consumul de energie și pentru comerțul cu Europa?

La data de 16 octombrie 2018 Linia de Creditare EU4Business-BERD a participat la workshop-ul ”Instrumente de finanțare în domeniul eficienței energetice” organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică. Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor «Moldova Eco Energetică», ediția a opta, care s-a desfășurat la Chișinău în perioada 15 – 18 octombrie. La workshop au participat experți naționali și internaționali care au prezentat mecanismele de finanțare accesibile în Republica Moldova, pentru inițierea, lansarea și dezvoltarea unei afaceri în sectorul energiei verzi. Printre ei si Managerul de proiect al Linei de Creditare EU4Business-BERD în Moldova Giovanni Vaccari a prezentat un program unic de finanțare pentru companiile din Republica Moldova,  care doresc să implementeze proiecte de eficiență energetică și energie regenerabilă, și în același timp să se alinieze la directivele UE.

Agro Gogu SRL – Moldova

Sectorul agricol este un pilon al economiei moldovenești, deoarece majoritatea populației, trăind în mediul rural, depinde de agricultură pentru hrană și venituri. Jumătate din forța

Read More »

GȚ Doina Ioana –Companie Agricolă – Cereale, Grâu, Floarea-soarelui, Porumb

GȚ Doina Ioana –Companie Agricolă – Cereale, Grâu, Floarea-soarelui, Porumb

Susținerea competitivității comunităților rurale și a companiilor agricole este importantă pentru toate țările și în deosebi pentru Republica Moldova, cu un sector agricol important. Linia de Creditare EU4Business-BERD a susținut compania GȚ Doina Ioana, specializată în cultivarea cerealelor, a grâului, a Floarei-soarelui și a porumbului, în modernizarea combinelor. Noua combină permite companiei să-și sporească productivitatea, să obțină o producție de calitate superioară , să protejeze sănătatea și să ofere securitate angajaților / operatorilor de echipament. În plus, noua mașină este mai eficientă din punct de vedere energetic. Aceasta, a fost procurată prin intermediul unui împrumut de la Linia de Creditare EU4Business-BERD, utilizând procesul simplu LTE al tehnologiilor standarde. După verificarea cu succes a proiectului, compania a primit un grant de 10% din valoarea împrumutului, prin intermediul Liniei de Creditare EU4Business finanțată la inițiativa Uniunii Europene.

Investit în:

 • Combină nouă de cultivare.

Volumul investiției:

 • Suma creditului: 78,000 Euro
 • Grant (10%): 7,800 Euro

Directivele UE îndeplinite:

 • Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere.
 • Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate
 • Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE